O projekcie

Projekt systemowy pn. "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL dz. 9.4 " Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"

Projekt realizowany jest przez dwie instytucje: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych (RCKJO), a jego oferta zawiera organizację kursów w ramach 3 różnych tematycznie Modułów.

Celem projektu jest objęcie wsparciem nauczycieli z obszarów wiejskich, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, którzy do tej pory nie brali udziału w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach w ramach Priorytetu IX”.

Projekt zakłada różne formy doskonalenia zawodowego – doskonalenie metodyczne (RCRE), informatyczne (RCRE) i językowe (RCKJO) w ramach różnych krótkich form doskonalenia zawodowego.

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do NAUCZYCIELI zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali do tej pory z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe w krótkich formach/ w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w szkoleniach może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy.

Termin realizacji projektu: marzec 2012 - luty 2013 (szkolenia: kwiecień 2012 - styczeń 2013)

 

Instytucje realizujące

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Licznik odwiedzin

Wszystkich gości11430