Bezpłatne szkolenie „Akademia Rękodzieła Artystycznego”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Akademia Rękodzieła Artystycznego”, które odbędzie się w RCRE w Opolu. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu nr POKL.09.04.00-16-010/11 pn. „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja” i jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka:

 1. Decoupage podstawowy
 2. Decoupage crackle
 3. Technika sospeso
 4. Filcowanie na mokro

Adresaci : wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin: 40

W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, pesel, nazwę i adres szkoły, w której kandydat pracuje.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Przewidywany termin realizacji szkolenia – marzec/kwiecień 2013 r.

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali do tej pory z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe w krótkich formach/w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowych informacji i zapisy przyjmuje Pani Alicja Ościłowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 693 52 95 96

 

Ewaluowanie pracy szkoły szansą na jej rozwój

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oświatowych na bezpłatny kurs w ramach projektu

Ewaluowanie pracy szkoły szansą na jej rozwój

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali dotychczas z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli (doskonalenie zawodowe w krótkich formach) w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w szkoleniach może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy.

Tematyka szkolenia:

 • Ewaluacja jako gwarancja jakościowego rozwoju szkoły.
 • Analiza wymagań Państwa wobec szkół,
 • Zadania dyrektora wynikające z organizacji realizacji działań ewaluacyjnych.
 • Budowanie modelowego procesu ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 • Metodologia prowadzenia badań społecznych (badania ilościowe i jakościowe).
 • Opracowanie przykładowych narzędzi badawczych.
 • Techniczne opracowanie materiału badawczego.
 • Sposób upowszechniania wyników badań (sprawozdania, raporty z wnioskami i rekomendacjami).

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.

Szkolenie jest bezpłatne (finansowanie ze środków Unii Europejskiej)

Termin zajęć: rozpoczęcie zajęć odbędzie się 15 marca 2013 r.

Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest Renata Laskowska. Zgłoszenia na kurs proszę przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 77 404 75 (wew. 57). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, w której kandydat pracuje. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

Szkolny system wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkolny system wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na kurs w ramach projektu

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali do tej pory z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe w krótkich formach/w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w szkoleniach może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy.

Tematyka szkoleń:

 • Diagnoza specjalistyczna – jak ją wykorzystać. Czynniki sprzyjające optymalnemu  funkcjonowaniu w sytuacji zadaniowej i społecznej.
 • Sytuacja psychospołeczna i prawna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trudności i potrzeby dzieci z dysfunkcjami Nauczyciel wobec potrzeb specjalnych w klasie.
 • Efektywne metody uczenia się. Motywowanie do nauki.
 • Od podstawy programowej do wymagań od uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych . Tworzenie zespołowo szkolnego systemu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.

Szkolenie jest bezpłatne (finansowanie ze środków Unii Europejskiej)

Termin zajęć: zostanie przesłany uczestnikom po zamknięciu rekrutacji.

Zgłoszenia na kurs proszę przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 77 457 98 95,   (wewn. 145). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, w której kandydat pracuje. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

Tworzenie dokumentów wspomagających pracę z uczniem

Tworzenie  dokumentów  wspomagających pracę z uczniem

o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( IPET, PDW, KIP )  Serdecznie zapraszamy na kurs w ramach projektu

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali do tej pory z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe w krótkich formach/w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w szkoleniach może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy.

Tematyka szkoleń:

 • Podstawy prawne organizowania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych
 • Modele pracy z uczniami z dysfunkcjami różnicowanie wymagań - uwarunkowania prawne
 • Zadania koordynatorów (przewodniczących) zespołów zakresie wspierania nauczycieli w realizacji zadań
 • Opracowywanie i zasady wdrażania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych( IPET) Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU). Plan Działań Wspierających ( PDW) ucznia dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego

Kurs obejmuje 40 godz.  lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.

Szkolenie jest bezpłatne (finansowanie ze środków Unii Europejskiej)

Termin zajęć: zostanie przesłany uczestnikom po zamknięciu rekrutacji.

Zgłoszenia na kurs proszę przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 77 457 98 95,   (wewn. 145). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, w której kandydat pracuje. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

Ewaluowanie pracy szkoły szansą na jej rozwój

Ewaluowanie pracy szkoły szansą na jej rozwój

Serdecznie zapraszamy na kurs w ramach projektu

Ewaluowanie pracy szkoły szansą na jej rozwój

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali do tej pory z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe w krótkich formach/w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w szkoleniach może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy.

Tematyka szkoleń:

 • Ewaluacja jako gwarancja jakościowego rozwoju szkoły.
 • Analiza wymagań Państwa wobec szkół,
 • Zadania dyrektora wynikające z organizacji realizacji działań ewaluacyjnych.
 • Budowanie modelowego procesu ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 • Metodologia prowadzenia badań społecznych (badania ilościowe i jakościowe).
 • Opracowanie przykładowych narzędzi badawczych.
 • Techniczne opracowanie materiału badawczego.
 • Sposób upowszechniania wyników badań (sprawozdania, raporty z wnioskami i rekomendacjami).

 

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.

Szkolenie jest bezpłatne (finansowanie ze środków Unii Europejskiej)

Termin zajęć: zostanie przesłany uczestnikom po zamknięciu rekrutacji.

Zgłoszenia na kurs proszę przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 77 457 98 95, 77 457 98 97 (wewn. 138). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, w której kandydat pracuje. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

Multimedia w pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na kurs w ramach projektu

Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych usytuowanych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach Działania 9.4 POKL, tj. nie korzystali do tej pory z żadnych kursów doskonalących dla nauczycieli/doskonalenie zawodowe w krótkich formach/w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w szkoleniach może się odbywać wyłącznie poza godzinami pracy.

 

Multimedia w pracy nauczyciela

 

Szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych, z czego 25 godz. stacjonarnych i 15 godz. e-learningowych. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bohaterów Westerplatte.

Szkolenie jest bezpłatne (finansowane ze środków Unii Europejskiej)

Tematyka:

 • Obróbka zdjęć i fotografii w programie do grafiki rastrowej
 • Montaż filmów i podkład dźwięku
 • Prezentacje multimedialne

Zapisy na kurs można przesyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, pesel, nazwę i adres szkoły, w której kandydat pracuje. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

   

Strona 1 z 2

Instytucje realizujące

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Licznik odwiedzin

Wszystkich gości11503